Porozumienie Policji z Pogotowiem Ratunkowym

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Policjanci i personel służby medycznej na szkoleniach i warsztatach praktycznych będą teraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami nabytymi w codziennej służbie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 24 lutego br. zawarte zostało porozumienie o współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Porozumienie uroczyście podpisali Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński oraz Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Marcin Zieliński.

Współpraca wielkopolskiej Policji i służb medycznych ma opierać się przede wszystkim na obopólnej organizacji szkoleń i warsztatów. Policjanci zyskają dzięki nim wiedzę w zakresie szeroko rozumianej pomocy przedmedycznej, a personel Pogotowia Ratunkowego zostanie przeszkolony z elementów samoobrony i zagadnień medycyny taktycznej.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KWP w Poznaniu / Dominika Pupkowska-Bral