Powiatowe inwestycje drogowe na terenie gminy Opalenica

W czwartek 4 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy odbyło się spotkanie związane z planowanymi na ten rok powiatowymi inwestycjami drogowymi na terenie tej gminy. Głównym tematem było omówienie szczegółów dotyczących modernizacji drogi powiatowej Opalenica-Grodzisk Wielkopolski Etap 1. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, zaś ogłoszona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki ostateczna lista rankingowa potwierdziła, że powiat otrzyma na ten cel dofinansowanie w ramach dostępnego dla województwa wielkopolskiego limitu środków (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016). Doprecyzowanie w trakcie dzisiejszego spotkania szczegółów związanych z inwestycją pozwoli powiatowi na uściślenie dokumentacji przetargowej. Starosta poinformował jednocześnie, że powiat przystąpił już do przygotowania procedury przetargowej.
W takcie rozmów starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przekazał jednocześnie włodarzowi Opalenicy Tomaszowi Szulcowi pisemną odpowiedź na wniosek gminy, dotyczący wsparcia inwestycji gminnych przy drogach powiatowych, planowanych do realizacji w tym roku.
Powiat pozytywnie odpowiadając na ten wniosek przekazał gminie Opalenica środki w kwocie, o którą wnioskował burmistrz T. Szulc (w sumie 100 tys. zł). Niestety obecnie nie było możliwe zapewnienie gminie całkowitej wnioskowanej kwoty na budowę chodnika Sielinko – Opalenica, które jednak jak zaznaczył w piśmie starosta, będzie możliwe po podpisaniu umowy na realizację tego zadnia przez oba samorządy.

By przyspieszyć te działania starosta przekazał jednocześnie burmistrzowi projekt umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji przedsięwzięć pn.:
1. „Budowa chodnika Sielinko -Opalenica”,
2. „Budowa chodnika – ul. Dworcowa w Wojnowicach”,
3. „Budowa chodnika w Urbanowie” – w której proponuje na zadanie „Budowa chodnika Sielinko -Opalenica” – kwotę 124.000,00 zł.