Poznań – Alarm w Poznaniu! Przekroczone normy jakości powietrza! Wymień piec! Rusza program KAWKA!

Dziś rano (08.01.2017 r.) Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania wydało komunikat o przekroczeniu dla pyłu PM10 w mieście:

„Informujemy, że dnia 07.01.2017 r. na stacji w przy ul. Dąbrowskiego i przy ul. Polanka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym, tj. 08.01.2017 r.”

Przypominamy, że ruszył program KAWKA.

KAWKA to ogólnopolski program, w ramach którego możliwe jest po spełnieniu określonych wymagań pozyskanie środków na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem, które można zastępowanych ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną.
Program opracowany został dla przystosowania do warunków polskich dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (Nr 2008/50/WE – Clean Air for Europe CAFE).

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach. Przedsięwzięcia nie osiągające efektów wymaganej redukcji emitowanych zanieczyszczeń na określonych obszarach nie mogą być dofinansowane.

Więcej informacji na temat programu oraz możliwości pozyskania środków –>> KLIKNIJ

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Źródło: poznan.wios.gov.pl, poznan.pl; Zdjęcie: JRG PSP Krotoszyn