Poznań – Ewakuacja TVP Poznań

W dniu 12 października 2016 r. zmiana I udała się na próbną ewakuację, jaka miał miejsce w obiekcie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Serafitek 8 w Poznaniu. Skuteczność ewakuacji z ramienia Państwowej Straży Pożarnej nadzorowali bryg. Piotr Koper – z-ca dowódcy JRG 7 oraz kpt. Michał Kucierski – Wydział Operacyjno-Szkoleniowy.

20161012_101045
Przebieg ewakuacji oceniono na poziomie dobrym, wszyscy pracownicy zebrali się w odpowiednim czasie w „miejscu zbiórki do ewakuacji”. Kierownik odpowiedzialny za ewakuację w obiekcie dodatkowo posiadał wykaz wszystkich pracowników będących danego dnia w pracy, co ułatwiło szybkie i sprawne przeliczenie ewakuowanych.

20161012_101620
Kolejnym etapem ćwiczeń było zapoznanie się strażaków z obiektem Telewizji Polskiej. Strażacy sprawdzić mogli rozmieszczenie hydrantów przed budynkiem, układ pomieszczeń, systemy ppoż. zabezpieczające obiekt (czujki dymu, gaśnice śniegowe). Zapoznać się mogli również z pomieszczeniami najważniejszymi dla Telewizji Polskiej tj. obiektami w których nagrywany jest program telewizyjny, miejsca gdzie następuje montaż, a także pomieszczenia z których przekazywana jest transmisja obrazu wyświetlanego u odbiorców TVP3 Poznań.

20161012_101101
Szkolenie to pozwoliło przygotować zarówno pracowników TVP 3 jak i strażaków z JRG 7 na powstanie ewentualnych zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie z nimi w obiektach Telewizji Polskiej w Poznaniu.

Źródło: KM PSP w Poznaniu, mł.kpt. Piotr Foremski