Poznań – Prezydent Jaśkowiak: „Pozywamy kluby go-go!”

Natarczywe namawianie,  nagabywanie przechodniów na wizyty w klubach go-go to częsta praktyka obserwowana w okolicach Starego Rynku. Zaopatrzone w kolorowe parasolki pracownice tych klubów zaczepiają przechodzących mężczyzn, intensywnie zachwalając czekającą na nich ofertę. Wprawiają w zakłopotanie poznaniaków oraz odwiedzających nasze miasto turystów i gości z zagranicy.

Dostaję na ten temat wiele skarg. Krytyka wyrażana jest także w mediach, również społecznościowych, czy na forach internetowych. Sposób działania klubów go-go psuje wizerunek Miasta i jego ofertę w najczęściej odwiedzanej i najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy. Nie na takim wizerunku Poznania mi zależy. Nie o taki obraz  Poznania starają się miejscy urzędnicy. Renoma Starego Rynku jako wizytówki Poznania doznaje – delikatnie mówiąc – sporego uszczerbku. Nikt nie lubi naciągania na skorzystanie z jakiejkolwiek usługi, a dla wielu nachalne „zapraszanie” do klubu go-go, gdzie – jak wiadomo – sprzedaje się alkohol po rażąco wygórowanych cenach (także osobom nietrzeźwym), to dodatkowe obciążenie. Jako prezydent nie zgadzam się na psucie wizerunku Poznania w ten sposób.

Podjęliśmy kolejny krok w staraniach, by zapobiec krytykowanym praktykom klubów go-go. Zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę postępowania sądowego o ochronę swego wizerunku, czyli renomy i dobrego imienia Miasta. W ten sposób staramy się też o ugruntowanie zaufania mieszkańców do Miasta jako dbającego o ich bezpieczeństwo i komfort korzystania z przestrzeni publicznej. Zwłaszcza, że robimy i inwestujemy dużo, by rewitalizować Stare Miasto. Musi ono stać się atrakcyjne dla szerokiego grona, dla wszystkich mieszkańców – rodzin z dziećmi, starszych i młodszych, chcących spędzić czas w lokalach na Starym Rynku, skorzystać z oferty kulturalnej i rozrywkowej.

Podobnie w sprawie działalności klubów go-go postąpiły władze Wrocławia i Sopotu. Uznając społeczny kontekst sprawy, wystąpiliśmy również o zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny dla Stowarzyszenia Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej „Dzieciaki Chojraki” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szpitalnej 27/33 oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy Start” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 13. Dla każdego z tych podmiotów oczekujemy po 500.000 złotych.

Liczę, że podjęte przez nas działania przyniosą oczekiwane rezultaty. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i bronimy dobrego imienia Miasta. Postrzeganie Poznania z zewnątrz to bardzo istotny element wizerunku naszego Miasta. Przyjezdnym chcemy pokazać je z jak najlepszej strony.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania