Poznań – SKANDAL! Akta i dane osobowe pracowników firmy na śmietniku przy ulicy Marcelińskiej!

Strażnicy referatu Grunwald interweniowali w sprawie wyrzuconych dokumentów. W stercie odpadów budowlanych leżały dokumenty firmowe zawierające dane personalne zatrudnionych osób. Między innymi można było znaleźć zdjęcia pracowników wraz z ich wszystkimi danymi adresowymi, numerami dowodów osobistych czy wzorami podpisów. Sprawę wyjaśnia Policja.

segregatory-z-fakturami,pic1,1002,102124,158804,show2

Tylko spostrzegawczość mieszkańca ul. Marcelińskiej uchroniła szereg danych osobowych przed dostaniem się w niepowołane ręce. Mężczyzna zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej nielegalne wysypisko odpadów budowlanych. Strażnicy, w stercie wysypanego gruzu przy ul. Marcelińskiej, znaleźli firmowe dokumenty osobowe zatrudnionych pracowników. W miejscu dostępnym dla przechodzących ulicą Marcelińską leżały karty osobowe pracowników zawierające zdjęcia, wzory podpisów, numery dowodów osobistych, adresy zamieszkania i inne ważne informacje. Obok śmietniska wystawiono także szereg segregatorów wypełnionych fakturami.

Ponieważ takie postępowanie z dokumentami zawierającymi dane osobowe jest przestępstwem strażnicy do czasu przybycia Policji zabezpieczyli miejsce przed dostępem niepowołanych osób. Natomiast nielegalne składowanie odpadów budowlanych strażnicy objęli osobnym postępowaniem jednakże dopiero po zakończonych czynnościach policyjnych.

Regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych zawarte są w Ustawie o ochronie danych osobowych, miedzy innymi w art. 51:

1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Źródło: Straż Miejska Poznań