Poznań – Spalarnia śmieci ma pozwolenie na użytkowanie i w listopadzie ruszy „pełną parą”!

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu. Dzięki temu rozpoczęcie eksploatacji spalarni będzie możliwe już w listopadzie, a Miasto dotrzyma wszystkich terminów związanych zarówno z budową układu drogowego wokół instalacji, jak tych określonych w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu.

Pozwolenie na użytkowanie jest prawomocne i ostateczne. Jest to o tyle ważne, że dokument ten jest niezbędny do zakończenia projektu w świetle umowy o dofinansowanie, a jego brak mógłby spowodować konieczność zwrotu 330 mln zł dotacji. Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy Miasto zobowiązane było do zakończenia projektu do końca tego roku.  Z uwagi na fakt, że krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego realizowany był projekt budowy ITPOK, musi być rozliczony w pierwszym kwartale 2017 roku, był to termin ostateczny.

Postępowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prowadzone było na wniosek wykonawcy, czyli firmy Sita Zielona Energia, która złożyła odwołanie od wcześniejszej negatywnej decyzji powiatowego inspektora. Jej powodem była trwająca budowa układu drogowego wokół spalarni.

W ramach prowadzonego postępowania wielkopolski nadzór budowlany przeprowadził wizję lokalną, której celem była ocena zaawansowania robót związanych z budową dróg dojazdowych do instalacji. Wyjaśnienia złożyły też Poznańskie Inwestycje Miejskie, które zapewniły, że inwestycja jest pod całkowitą kontrolą i jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Wydane pozwolenie na użytkowanie potwierdza, że budowa układu drogowego w rejonie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej przebiega prawidłowo, a uruchomienie spalarni nie wpłynie negatywnie na komunikację na tym obszarze.

– Z satysfakcją odbieram informację o wydaniu pozwolenia na użytkowanie spalarni. Mam nadzieję, że ten projekt spełni wszelkie oczekiwania. To – po otwarciu ronda Kaponiera i ulicy Dąbrowskiego – kolejna inwestycja, która po przejęciu wymagała intensywnych działań naprawczych. Cieszy mnie, że coraz sprawniej zamykamy poszczególne projekty – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Teraz przed nami kolejne wyzwanie, czyli uzyskanie dla ITPOK statusu instalacji regionalnej. Gdy to się uda, nie będzie już formalnych przeszkód w tym, by instalacja rozpoczęła normalne funkcjonowanie.

Zobowiązanie dotyczące wykonania i oddania do eksploatacji sieci dróg publicznych wokół ITPOK nie stanowiło warunku dla realizacji i funkcjonowania spalarni a jedynie potwierdzenie zobowiązań Miasta Poznania wynikających z konsultacji społecznych na etapie przygotowywania raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Od kwietnia odpady są przetwarzane w ITPOK w ramach tzw. rozruchu spalarni. Dotychczas na ruszt instalacji trafiło ponad 90.000 ton odpadów. Dostawy przebiegają bez zakłóceń m. in. z uwagi na fakt, że część układu drogowego wokół samego zakładu została całkowicie zmodernizowana i ukończona już rok temu. Od tego czasu dojazd ciężarówek z odpadami drogami asfaltowymi jest zapewniony i odbywa się nowo wybudowaną drogą od ul. Bałtyckiej (skrzyżowanie z ul. Janikowską), natomiast od ul. Gdyńskiej tunelem wybudowanym w ramach nowej inwestycji. Co więcej, szacowany wzrost ruchu pojazdów związanych z obsługą ITPOK, to zaledwie 1% całego ruchu w tym obszarze.

Wszystkie prace budowlano montażowe na terenie ITPOK zostały zakończone w lutym 2016r. przez inwestora – firmę Sita Zielona Energia. W listopadzie, po kilkumiesięcznym okresie rozruchu spalarni, rozpocznie się eksploatacja instalacji.

Budowa spalarni realizowana jest w formule partnerstwa publiczno – prywatnego i jest oparta na finansowaniu hybrydowym, czyli połączeniu kapitału partnera publicznego, prywatnego oraz dotacji unijnej. Łączna wartość realizacji ITPOK to ok. 725 mln zł.

Miasto Poznań/Joanna Żabierek/biuro prasowe