Poznań – Starcia z policjantami podczas „Czarnego Poniedziałku” na Św. Marcina. Oficjalny komentarz Policji

W związku z wydarzeniami związanymi z incydentem, do jakiego doszło przy ul. Św. Marcin w Poznaniu informuję o koniecznych działaniach jakie realizowali policjanci po agresywnym zachowaniu niektórych osób:

Po zakończeniu zgromadzenia związanego z tzw. „czarnym proteście” po godz. 18:00 część uczestników zgromadzenia spontanicznie przemieściła się z Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu na ul. Św. Marcin,

W tym miejscu grupa osób – niczym nie sprowokowana – obrzuciła policjantów stojących na chodniku i w bramie kamieniami, racami i petardami.

W wyniku ataku grupy chuliganów co najmniej 5 policjantów zostało rannych w tym jeden odniósł rany twarzy, a inny poparzenia karku. W związku z tym konieczne było udzielenie pomocy w szpitalu. Biorąc pod uwagę tak agresywne zachowanie kilku osób, w celu przywrócenia porządku konieczna była policyjna interwencja. Użyty został ręczny miotacz pieprzowy. W trakcie tych działań policjanci zatrzymali trzy osoby, które zostały przewiezione do Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto,

Po zabezpieczeniu materiału dowodowego związanego z ustaleniem szczegółów zdarzenia i udziału w nim zatrzymanych zostanie przeprowadzona analiza prawno-karna. Zatrzymane osoby zostaną przesłuchane po czym będą zwolnione. Poinformowano o tym osoby zebrane przed komisariatem, co uspokoiło ich zachowanie i zapewniło spokojne rozejście.

Źródło: KWP w Poznaniu