Poznań – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby potrzebujące wsparcia mogły skorzystać z bezpłatnych porad od pełniących dyżury w jednostkach Policji funkcjonariuszy.

Inicjatorem działań jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które współdziała w przedsięwzięciu z Prokuraturą Generalną, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Komendą Główna Policji, Krajową Rada Kuratorów, Naczelną Rada Adwokacka, Krajową Rada Radców Prawnych, Komendą Główna Straży Granicznej i Krajową Rada Komornicza.

Projekt kierowany jest do wszystkich obywateli – zarówno osób pokrzywdzonych przestępstwem jak i każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę o przysługujących mu uprawnieniach oraz możliwości uzyskania pomocy w razie pokrzywdzenia przestępstwem.

Niestety bardzo często ofiary przestępstw nie dochodzą swoich uprawnień ze względu na brak świadomości prawnej oraz wstyd i brak odwagi. Projekt ten ma zatem także za zadanie przeciwdziałanie takim postawom oraz dodanie wsparcia potrzebującym.

Z uwagi na fakt, że „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” przypadł na dzień 22 lutego br. działania przeprowadzone zostały w terminie od 22 do 27 lutego br. W związku z tym w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu oraz w komisariatach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego policjanci przeprowadzili szereg dyżurów. Przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KMP Poznań / Patrycja Banaszak