Poznań – Wojsko w dzień i w nocy będzie strzelać i ćwiczyć na poligonie w Biedrusku oraz nad Wartą!

Informujemy, że zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” od dnia 1 kwietnia do dnia 7 kwietnia 2017 roku, oraz w inne wybrane dni na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz walk pozorowanych. – informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznań.

Strzelania i ćwiczenia w terminie od 1 do 7 kwietnia 2017 roku realizowane będą od godziny 8:00 rano do godziny 4:00 nadranem (od poniedziałku do soboty), a w pozostałych dniach w godzinach 8:00 – 15:00/

21212