PTASIA GRYPA NADAL GROŹNA! Policjanci wspólnie z weterynarzami kontrolują rolników!

Policjanci przypominają o respektowaniu obostrzeń związanych z hodowlą domowego ptactwa, w związku z pojawiającymi się w Polsce ogniskami ptasiej grypy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kategorycznie zabrania się wypuszczania domowego ptactwa na wolne powietrze. Patrole Policji wspólnie z lekarzami weterynarii, każdego dnia sprawdzają czy zalecenia są przestrzegane przez lokalne społeczeństwo. Powyższy fakt obowiązku kontroli wykorzystują również oszuści, którzy przedstawiają się za pracowników instytucji kontrolnych i wyłudzają od mieszkańców pieniądze. Jeżeli obywatel ma podejrzenie, że osoby podające się za pracowników weterynarii są oszustami, wówczas należy natychmiast powiadomić Policję!!!

20 grudnia 2016 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sprawie Zarządzenia Środków Związanych z Wystąpieniem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków na hodowców drobiu i innego ptactwa nałożone zostały nowe obowiązki związane z prowadzoną hodowlą. Mieszkańców wsi informowali o tym sołtysi roznosząc specjalne okólniki.Do najważniejszych poleceń rozporządzenia należy:
– zakaz organizowania targów, pokazów, konkursów czy wystaw z udziałem żywych ptaków – z wyłączeniem lotów gołębi;
– zakaz sprzedaży czy innego sposobu zbycia wszelkiego ptactwa i drobiu;
– zakaz pojenia wymienionych zwierząt wodą, do której może mieć dostęp dzikie ptactwo;
– zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa gdzie hodowane jest ptactwo zwłok ich dzikich kuzynów lub tusz ptaków łownych;
– umieszczenie hodowanych ptaków czy drobiu w pomieszczeniach zamkniętych uniemożliwiających ich kontakt z ptactwem z innych hodowli i dzikim.

W marcu na terenie powiatu kolskiego pojawiły się wspólne patrole Policji i lekarzy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole. Policjanci w szczególności zwracać będą uwagę na ptactwo i drób, które nie będą przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, co wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 77 kodeksu wykroczeń. Taryfikator przewiduje za to wykroczenie mandat w wysokości 50 – 250 PLN.

10 marca wymienione patrole sprawdziły sposób egzekwowania przepisów na terenie gminy Koło i Osiek Mały. Służby kontrolujące ujawniły 10 przypadków niestosowania się do rozporządzenia wydanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za które nałożyli mandaty karne.

Kolska policja ostrzega także przed oszustami, którzy podają się za służby weterynaryjne i wchodzą do gospodarstw, gdzie ptactwo domowe przebywa na wolnym powietrzu. Oszuści podczas rozmowy z właścicielami gospodarstw, żądają dużej kwoty pieniędzy w gotówce za popełnione wykroczenie, po czym szybko odjeżdżają w nieznanym kierunku.

Przestrogą niech będzie przykład 76-letniego mieszkańca gminy Babiak, który został oszukany na kwotę 500 złotych przez fałszywych kontrolerów. Kobieta i mężczyzna przedstawiając się za pracowników służb weterynaryjnych, zażądali w ramach kary za biegające po podwórku kury – pieniędzy. Nieświadomy zagrożenia 76-latek przekazał oszustom 500 złotych. Niestety dopiero za kilka dni zorientował się, że został oszukany.

Policjanci apelują!!! W przypadku podejrzenia, że osoby kontrolujące wytyczne zawarte w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są oszustami, należy natychmiast powiadomić Policję dzwoniąc pod bezpłatne nr alarmowe 997 lub 112. Mundurowi wówczas sprawdzą tożsamość tych osób. Pamiętać należy także, iż służby kontrolujące wystawiają mandaty karne kredytowane, a nie gotówkowe.