Ralf Maurer Wiedeński przedsiębiorca czy kryminalista? Oszust do dziś nie zwrócił pieniędzy mimo wyroku sądu, a on i jego rodzina żyją w luksusie!

Wiedeń przełom lat 80 i 90 ubiegłego stulecia to właśnie wtedy zaczyna się gehenna polskiego młodego małżeństwa. Wyjechali z Polski do stolicy Austrii by zmienić na lepsze swoje dotychczasowe życie. Ciężko pracowali by kupić swoje wymarzone mieszkanie.

Ogłoszenie, że pan Ralph Maurer ma do sprzedaży mieszkanie polska para znalazła w lokalnej gazecie. Dopełnili wszelkich formalności, a nieruchomość sprawdzili we wszystkich możliwych instytucjach, a gdy upewnij się, że wszystko jest w porządku spotkali się u notariusza z rzekomym właściciela mieszkania. Podpisując umowę notarialną kupna sprzedaży pomiędzy nimi, a Ralphem Maurer przekazali mu kwotę 200000 szylingów austriackich  za mieszkanie.

W dniu kiedy umówili się na odbiór mieszkania, które kupili pod drzwiami swojego wymarzonego „M” czekali nie tylko oni. Wtedy to okazało się że mieszkanie zostało sprzedane 5 różnym osobom, różnych narodowości, którzy tak jak oni ogłoszenie o sprzedaży mieszkania przeczytali w lokalnej gazecie.

Sprawa trafiła do austriackiego sądu, który 1991 roku wydał wyrok skazujący Ralpha Maurer na karę więzienia oraz zasądził zwrot wpłaconych pieniędzy dla poszkodowanych. I choć oszust odbył wyrok w austriackim więzieniu to nigdy nie skontaktował się z pokrzywdzonymi by zgodnie z wyrokiem Sądu oddać kwot wpłaconych na zakup feralnego mieszkania.

Od wyroku sądu minęło już 26 lat, mimo to oszukane polskie małżeństwo nadal próbuję odzyskać utracone wtedy pieniądze. Z prośbą o pomoc zwrócili się do Krzysztofa Rutkowskiego.

Podczas działań operacyjnych agenci Biura Rutkowski ustalili, że sam pan Ralf ma się bardzo dobrze a jego rodzina pławi się w luksusie. Dzieci oszusta jeżdżą drogimi samochodami ubierają się w markowe ciuchy czym chwalą się na Facebooku. On sam zaś zarządza hotelem znanej amerykańskiej sieci Park Inn w prestiżowym miejscu w stolicy Austrii. Ustalono także że pan Ralph Maurer posiada kilka powiązanych ze sobą spółek zarejestrowany w Polsce, które według biura Rutkowski są firmami widmo.

Podczas przygotowywania materiału prasowego przez portal patriot24.net dziennikarze przedstawili tą sprawą wiedeńską policję. Austriaccy  funkcjonariusze zainteresowali się tematem, a największą ich ciekawość wzbudził fakt, że kiedyś oszust, a dziś „przedsiębiorca” prowadzi swój prestiżowy biznes pod ich nosem. Niestety mimo wielu prób naszej redakcji nie udało skontaktować się z panem Ralph Maurer.

Ralph Maurer – Wiener Unternehmer oder Verbrecher? Der Betrüger hat bis heute trotz des Gerichtsurteils das Geld nicht zurückgegeben, während er und seine Familie im Luxus leben!
Wien, Wende der 80. und 90. Jahre des vorigen Jahrhunderts – eben damals begann die Tragödie der jungen polnischen Eheleute. Sie sind aus Polen in die Hauptstadt Österreichs gezogen, um ihr bisheriges Leben besser zu machen. Sie haben schwer gearbeitet, um sich die erträumte Wohnung zu kaufen.
Das polnische Paar hat die Anzeige von Herrn Ralph Maurer über die Wohnung zum Verkauf in der lokalen Zeitung gefunden. Sie haben alle Formalitäten erledigt und die Immobilie in allen möglichen Institutionen überprüft. Als sie sicher waren, dass alles in Ordnung ist, haben sie sich beim Notar mit dem angeblichen Besitzer der Wohnung getroffen. Beim Unterzeichnen des notariellen Verkaufsvetrags zwischen ihnen und Ralph Maurer haben ihm die Eheleute den Betrag von 200.000,- Schilling (ATS) ausgezahlt.

Am Tag, an dem sie die gekaufte Wohnung übernehmen sollten, warteten an der Tür  nicht nur sie. Es hat sich damals herausgestellt, dass die Wohnung an 5 verschiedene Personen unterschiedlicher Nationalität verkauft worden war. Alle haben sich, so wie die Polen, auf die Anzeige aus der lokalen Zeitung gemeldet.

Die Sache kam in das österreichische Gericht, das 1991 Ralph Maurer zum Gefängnis verurteilte und die Rückgabe der eingezahlten Beträge an die Betrogenen angeordnet hat. Obwohl der Betrüger die Strafe im österreichischen Gefängnis verbüsst hat, hat er nie die Betrogenen kontaktiert, um ihnen, gemäss dem Gerichtsurteil, das Geld zurüchzugeben, das sie für die unglückliche Wohnung eingezahlt hatten.

Seit dieser Zeit sind schon 26 Jahre abgelaufen, trotzdem versuchen die betrogenen polnischen Eheleute weiter das verlorene Geld wiederzugewinnen. Sie haben Krzysztof Rutkowski um Hilfe gebeten.

Ermittlungen der Agenten aus dem Biuro Rutkowski haben gezeigt, dass Herr Ralph sehr wohl lebt. Seine Familie geniesst Luxus, die Kinder fahren teure Wagen und tragen Markenkleidung und prahlen damit auf Facebook. Er selbst verwaltet ein Hotel der amerikanischen Firma Park Inn in der Prestige-Lokalisation der Hauptstadt Österreichs. Es wurde auch festgestellt, dass Ralph Maurer einige in Polen registrierte, miteinenader verbundene Gesellschaften hat, die fiktiv seien.

Bei der Vorbereitung des Materials auf dem Portal patriot24.net haben die Journalisten die Sache der Wiener Polizei dargestellt.  Das Thema hat die österreichischen Polizeibeamten interessiert, vor allem die Tatsache, dass der ehemalige Betrüger heute „Unternehmer” ist und sein Prestige-Geschäft direkt vor Augen der Polizei macht. Leider ist uns trotz vieler Versuche nicht gelungen, Kontakt zu Herrn Ralph Maurer aufzunehmen.