Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu – transmisja on-line

XX (20) sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się dnia 25 kwietnia (poniedziałek) 2016 r. o godz. 14:00w sali sesyjnej – nr 105 Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu ul. Tysiąclecia 3, lecz nie musisz tam być osobiście!

O godzinie 14:00 staruje transmisja na żywo na naszym portalu dzięki uprzejmości Niezależnego Forum Nowego Tomyśla. Zapraszamy!

 

Najbardziej emocjonującym punktem sesji wydaję się być zmiana budżetu gminy w roku bieżącym, zaproponowana przez Burmistrza.

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał planowane na XX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 kwietnia 2016r.:

a) zmiany uchwały nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;

treść :  zmiana budżetu (2)

b) zmiany uchwały Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2016 do 2026;

treść: b) zmiana WPF

c) przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu

treść: c) przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Tomyśl dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w NT

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2 i 227/2 w Sękowie

treść: d) mpzp w Sękowie

f) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr V/43/2015 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową.

treść: f) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nr V.43.2015 z dnia 9 marca 2015r. (1)

g) wskazania przez Radę Miejską jej przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

treść: g) wskazania przez Radę Miejską jej przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego