Słupca – Z seniorami o bezpieczeństwie

Policjanci ze Słupcy po raz kolejny spotkali się z seniorami, by porozmawiać o profilaktyce. Tym razem funkcjonariusze przyjęli zaproszenie pani Felicji Wysockiej-Barczak Przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i spotkali się z seniorami gminy Powidz, aby porozmawiać o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Chcąc przeciwdziałać zjawisku przestępczości, której ofiarami stają się przede wszystkim osoby starsze, policjanci z Komendy Powiatowej w Słupcy przeprowadzili 22 lutego br. spotkanie profilaktyczne, zwiększające świadomość społeczną seniorów.

Zaproszonych gości odwiedził Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Zbigniew Malina, Kierownik Posterunku Policji w Strzałkowie asp. sztab. Michał Malinowski wraz z dzielnicowym asp. Sebastianem Kopczyńskiem. Na spotkaniu obecny był również Wójt Jakub Gwit. Wykłady prowadzili policjanci zajmujący się profilaktyką st. asp. Marlena Kukawka oraz  st. asp. Dariusz Nowicki.

Głównym założeniem spotkania było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym. Policjanci rozpoczęli prelekcje od prezentacji filmu nakręconego z udziałem osób starszych, dzięki któremu uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoje mienie przed różnego rodzaju oszustami, złodziejami i innymi osobami, które chcą wykorzystać ufność i otwartość osób starszych. Policjanci omówili szczegółowo metody oszustw, mówili o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz przybliżyli procedurę Niebieskiej Karty dotyczącą przemocy w rodzinie.

Na zakończenie spotkania policjanci wręczyli szacownym gościom praktyczne poradniki „Bezpieczne życie seniorów”.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KPP Słupca / Marlena Kukawka