Strzelanie na poligonie Biedrusko trwa! Dzienne i nocne ćwiczenia z użyciem ostrej potrwają do końca miesiąca!

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania przypomina, że na terenie poligonu Biedrusko trwa strzelanie i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego”. Strzelania i ćwiczenia odbywają się generalnie od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-15:00, natomiast nocne strzelania przeprowadzane będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach 20:00-02:00.Ćwiczenia potrwają do końca miesiąca.

droga-rowerowa
Jednocześnie od 18.09.2017 r. na terenie poligonu dodatkowo prowadzone będzie oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, co może wiązać się z większą aktywnością patrolu rozminowywania w tym rejonie (Wzgórze Batorego).
Dodatkowo na terenie poligonu odbywają się całoroczne polowania indywidualne na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”. Teren poligonu użytkowany jest również przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, co ma miejsce bardzo często w weekendy.


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na teren poligonu Biedrusko.
Szczegółowy regulamin na: http://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/31.html
Zamknięcie drogi wodnej na rzece Warcie, na odcinku od 211,50 km do 216 km nastąpi w terminach:
-18.09.2017 r. w godz. 04:00-12:00
-19.09.2017 r. w godz. 04:00-12:00
-20.09.2017 r. w godz. 19:00-04:00
-21.09.2017 r. w godz. 04:00-12:00