Tak było, tak jest, tak ma być! – uważa europoseł Adam Szejnfeld

Tak było, tak jest, tak ma być! – uważa europoseł Adam Szejnfeld, który spotkał się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej z wielkopolskimi rzemieślnikami i samorządowcami. Tak było, tak jest, tak ma być – uważają też rzemieślnicy i samorządowcy, którzy podpisali w siedzibie Izby umowę o wzajemnej współpracy.

Samorząd rzemieślniczy i samorząd terytorialny współpracują ze sobą od wieków. Rozumieją się, wspierają, ale przede wszystkim służymy mieszkańcom – mówią wielkopolscy samorządowcy oraz wielkopolscy rzemieślnicy. W dniu dzisiejszym reprezentanci samorządów powiatowych Wolsztyna i Nowego Tomyśla podpisali umowę o współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. Wspólnie będą dbali między innymi o dobre kształcenie młodych adeptów rzemiosła.

Po uroczystościach rozmawiano o problemach rzemiosła, przyszłości samorządu terytorialnego, ale korzystając z obecności eurodeputowanego z Wielkopolski, posła Adama Szejnfelda, debatowano także na ważne tematy dotyczące Polski, Unii Europejskiej oraz przeszłości naszego kraju w Europie.

Poseł Adam Szejnfeld współpracuje z wielkopolskim i polskim rzemiosłem od 20 lat. Wspólnie podejmowali wiele przedsięwzięć na rzecz firm rzemieślniczych, indywidulanych i spółdzielczych, a także na rzecz wspierania praktycznej nauki zawodu w Polsce.

Eurodeputowany Szejnfeld jest laureatem wielu wyróżnień i nagród rzemieślników, w tym m.in.: ,,Platynowy Laur” – najwyższej nagrody polskich kupców i rzemieślników, nagrody  Związku Rzemiosła Polskiego i Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług „za zasługi dla kupiectwa i rzemiosła w Polsce” oraz „Złota Odznaka im. Jana Kilińskiego”, odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego „za wkład w rozwój polskiego rzemiosła”.

Justyna Pietryga

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl