Tragiczny początek wiosny! Zwęglone zwłoki kobiety wśród spalonych traw!

W dniu 12 marca w godzinach popołudniowych do SKKP wpływa zgłoszenie o pożarze trawy w sąsiedztwie lasu w m. Nadarzyce. Zadysponowano na miejsce pożaru najbliższą jednostkę OSP, która pod dojeździe podejmuje działania gaśnicze częściowo lokalizując rozwój pożaru, dodatkowo na miejsce dysponowano na polecenie KDR kolejne dwa zastępy gaśnicze.

W toku prowadzonych działań pożar został zlokalizowany, w trakcie dalszych działań na pożarzysku zostały ujawnione zwęglone zwłoki nieustalonej osoby – prawdopodobnie kobieta, w wieku ok. 79 lat, mieszkanka jednej z przyległych posesji. Okoliczności i przyczyny zdarzenia ustala Policja. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce udała się grupa operacyjna KP PSP wraz z Komendantem Powiatowym.

W wyniku pożaru spaleniu uległa powierzchnia ok. 0,5 ha trawy na nieużytkowanej powierzchni rolniczej. W działania zaangażowanych były łącznie 10 strażaków z dwóch jednostek OSP, 3 strażaków z WOP JW Nadarzyce oraz 4 strażaków z KP PSP Złotów.

Jednocześnie ponawiamy apel, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac porządkowych na posesjach w nadchodzącym okresie wiosennym. Zdjęcie: KP PSP Złotów, tekst: mł. kpt. Krzysztof Olczak