UWAGA: Nocne kontrole ITD na A2! Tylko jednej nocy wystawiono mandaty na łączną kwotę 17 450zł oraz wszczęto postępowania administracyjne zagrożone grzywną 41 200zł!

W nocy z 4 na 5 grudnia 2016 roku na autostradzie A2 w miejscowości Gołuski inspektorzy prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na wykrywanie wszelkiego rodzaju manipulacji w pracę tachografu.

itd dokumenty

Podczas prowadzonych kontroli w dziewięciu przypadkach wykryto manipulacje w zapisy tachografu. W siedmiu z nich prowadzący pojazd korzystali z „cudzej karty kierowcy”, natomiast w dwóch pozostałych wykazano nie zarejestrowanie wymaganych zapisów poprzez użycie magnesu. Stwierdzono także naruszenia związane z nieprzestrzeganiem czasu jazdy, wymaganych przerw i odpoczynków.

W wyniku kontroli zostało wszczętych dziewięć postępowań administracyjnych, zagrożonych karą pieniężną w wysokości 41 200 zł. Na kierowców zostały nałożone mandaty karne na kwotę 17 450 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda forma manipulowania w pracę i zapisy na tachografie, która powoduje ich zafałszowanie jest zabroniona.