UWAGA: Zanieczyszczone powietrze w Wielkopolsce! Przekroczone normy w Poznaniu, Kaliszu, Koninie oraz w Pile!

Dnia 10.11.2016 r. na stacjach w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Polanka, w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej, w Koninie przy ul. Wyszyńskiego, w Pile przy ul. Kusocińskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny.

Ze względu na prognozowane niekorzystne warunki meteorologiczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 11.11.2016 r.

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie pyłu PM10.

Źródło: poznan.wios.gov.pl, poznan.pl; Zdjęcie: JRG PSP Krotoszyn