VIII Międzynarodowy Plener Malarski Powiatu Nowotomyskiego

VIII Międzynarodowy Plener Malarski Powiatu Nowotomyskiego

W dniach od 17 do 29 lipca trwał VIII Międzynarodowy Plener Malarski Powiatu Nowotomyskiego. Artyści z Białorusi, Ukrainy i Polski w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania w Chraplewie malowali najpiękniejsze zakątki powiatu nowotomyskiego.

Uroczystego otwarcia pleneru dokonał starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, w poniedziałek 18 lipca. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia ukraińskiemu malarzowi Wasylowi Stetsko srebrnego medalu Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. SONY DSCUroczystego wręczenia odznaczenia dokonał starosta nowotomyski oraz Zdzisław Połącarz – członek kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który był również komisarzem pleneru. Podobna ceremonia miała miejsce trzy dni później, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, to samo wyróżnienie otrzymał Daniel Strzelczyk.

W czwartek, 28 lipca na  terenie przy muszli koncertowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyła się wystawa poplenerowa VIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Powiatu Nowotomyskiego. Za uwiecznienie na płótnie piękna i walorów naszego terenu artystom podziękował wicestarosta Tomasz Kuczyński. Czas zwiedzającym umilił występ Kapeli Zza Winkla.