Wielka ekologiczna inwestycja bardzo ważna dla Poznania, Swarzędza, Lubonia, Mosiny i Czerwonaka

Tysiące nowych gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej, przebudowa dwóch oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji oczyszczania wody – to tylko niektóre inwestycje, jakie zrealizuje poznański Aquanet dzięki unijnej dotacji. Spółka dostała właśnie ponad 241 milionów zł dofinansowania.

podpisano-umowe-dotyczaca-przekazania-ponad-241-mln-zl-poznanskiemu-aquanetowi,pic1,1016,111093,179955,show2

Pieniądze przeznaczone zostaną na szósty już etap dużej inwestycji: uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu. Projekt warty jest blisko 473 mln zł, a zakończy się do 2023 r. We wtorek podpisano umowę o dofinansowaniu, dotację przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– To już 6. umowa, jaką podpisujemy z poznańskim Aquanetem – mówi Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW. – Do tej pory spółka wodno-ściekowa w Poznaniu zrealizowała już pięć projektów, a wartość ich dofinansowania wynosi ponad miliard zł. Gratuluję zarządowi Aquanetu skuteczności i życzę, by najnowszy projekt zrealizowany był tak samo dobrze, jak poprzednie – wzorcowe.

– Zrobimy wszystko, by efektywnie wykorzystać te środki i terminowo zrealizować wszystkie projekty – zapewnia Marek Borkowski, wiceprezes zarządu Aquanetu. – Dzięki dofinansowaniu rozwiążemy dużo problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową w aglomeracji poznańskiej.

Projekt składa się z szeregu mniejszych inwestycji i będzie realizowany w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku. Dzięki rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej ponad 10 tysięcy nowych użytkowników zostanie przyłączonych do sieci.

Pieniądze pomogą też lepiej wykorzystać oczyszczalnię ścieków. Po przebudowaniu 7 kilometrów i wybudowaniu kolejnych 126 km sieci kanalizacyjnej będzie można przetwarzać znacznie więcej osadów. Szacuje się, że ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 14,3 tysięcy ton na rok.

– To znacząca inwestycja, która polepszy warunki życia i zdrowia mieszkańców nie tylko Poznania, ale i okolicznych gmin – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Przyniesie też korzyści ekologiczne – zależy nam na tym, by Poznań rozwijał się w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Rozbudowa systemu kanalizacji połączona z przebudową dwóch oczyszczalni ścieków sprawi, że osady będą mogły być przetwarzane szybciej i skuteczniej.

Unijne pieniądze przeznaczone będą również na przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych, Centralnej i Lewobrzeżnej, modernizację stacji uzdatnia wody „Wiśniowa” oraz wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Dotychczas (w ramach etapów I-V) Aquanet uzyskał ok. 440 mln zł dotacji. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na budowę 200 km nowej kanalizacji i modernizację kolejnych 50 km. Dzięki wsparciu unijnemu zmodernizowano już trzy oczyszczalnie ścieków (Centralną, w Borówcu i w Mosinie) i stację uzdatniania wody w Mosinie. Wybudowano także 4 km sieci wodociągowej i dodatkowe 16 km poddano modernizacji. Projekt przyczynił się do podłączenia 35 788 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Źródło: Miasto Poznań/Biuro Prasowe/Alicja Wesołowska