Wojskowa Baza Lotnicza w Powidzu – Pożar, negocjacje z terrorystami, odbicie zakładników!

W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu odbyły się ćwiczenia reagowania kryzysowego i ratownictwa RATUNEK-16. Uczestniczyło w nich ponad 150 żołnierzy, strażaków, policjantów, funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej oraz ratowników medycznych. Celem przedsięwzięcia była koordynacja działań wszystkich ogniw podczas realizacji zadania oraz doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych.

powidz3

W przedsięwzięcie to były zaangażowane wojskowe i cywilne służby ratownicze z powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, wrzesińskiego i mogileńskiego, żołnierze 33. Bazy Lotnictwa Transportowego i Żandarmerii Wojskowej oraz policjanci z Gniezna i Słupcy, a także powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego.

powidz2

Podczas działań ratowniczych ewakuowano z hangaru samolot Hercules, prowadzono negocjacje z terrorystami, którzy m.in. zażądali podstawienia samolotu, który umożliwiłby im ucieczkę, a także gaszono pożary, sprawdzano teren pod względem obecności ładunków wybuchowych czy też udzielano pomocy medycznej poszkodowanym osobom.

powidz1

Między innymi symulowano pożar, użycie środków chemicznych, materiałów wybuchowych, wtargnięcie nieuprawnionych osób na teren jednostki wojskowej, odbicie zakładników, udaremnienie ucieczki terrorystów, czy udzielanie pomocy medycznej uwolnionym zakładnikom.

Źródło: KPP Słupca