Wolsztyn – Prawie 1 400 000zł dofinansowania na budowę drogi z Komorowa w kierunku „Piekła” (Adamowa)

W związku z zakończoną oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, informujemy, iż złożony przez nas wniosek znalazł się na wysokiej piątej pozycji wstępnej listy rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach ww. programu, została przygotowana dokumentacja techniczna i kosztorysowa, która pozwoliła na opracowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy drogi na gruntach m. Komorowo. Ściślej mówiąc dokumentacja obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 569029P na działkach nr 180/1 i 226/9 wzdłuż terenów aktywizacji gospodarczej, na które obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (odcinek od istniejącej stacji kontroli pojazdów, w kierunku Adamowa tzw. Piekiełka, do granicy lasu).

Planowana wartość robót budowlanych to ok. 2,8 mln zł, z czego ok. 1,38 mln zł stanowić ma pozyskana dotacja ze środków budżetu państwa.

Źródło: UM Wolsztyn