Wolsztyn – Przygotowanie do Sezonu Letniego

W Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, Straży Miejskiej w Wolsztynie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w Wolsztynie oraz Stowarzyszenia Ratowników Wodnych Shark – Wolsztyn …

Spotkanie zorganizowane zostało inicjatywy się I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Jarosława Frąckowiaka. Wśród zaproszonych osób znaleźli się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie mł. bryg. Rafał Kociemba, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie podinsp. Dariusz Kędziora, Komendant Straży Miejskiej w Wolsztynie Mirosław Miętus, Członek Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wolsztynie Grzegorz Adamski oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Ratowników Wodnych Shark – Wolsztyn Dawid Kmiecik.

Spotkanie zorganizowano w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, który niesie za sobą zagrożenia dla osób wypoczywających lub uprawiających sport na jeziorach oraz terenach do nich przyległych.

Rozmowy miały na celu zaciśnięcie współpracy pomiędzy Policją, Strażą, WOPRem oraz SRW Shark. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańcom powiatu, „wolsztyńskie służby” przygotowały harmonogram wspólnych patroli najczęściej odwiedzanych akwenów.

Źródło: KPP Wolsztyn