Wolsztyn – Rozbudowa szpitala wspólną inwestycją Wolsztyna, Siedlca, Przemętu oraz Starostwa Powiatowego!

Dnia 22 września br. w SPZOZ w Wolsztynie odbyło się symboliczne wkopanie pierwszej łopaty pod inwestycje mającej na celu dostosowanie SPZOZ w Wolsztynie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku. To historyczny i bardzo ważny moment w historii przedsięwzięcia. Na zaproszenie Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie Tadeusza Tofela oraz Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych z Wojciechem Lisem Burmistrzem Wolsztyna, Dorotą Gorzelniak Wójtem Gminy Przemęt, Jackiem Kolesińskim Wójtem Gminy Siedlec, przedstawicielami Rady Powiatu Wolsztyńskiego oraz Rad Miejskich i Gminnych wchodzących w skład Powiatu Wolsztyńskiego, członkowie rady społecznej SPZOZ w Wolsztynie.

rozbudowa szpitala w Wolsztynie1

Pociąg ruszył ale nadal jest czas żeby do niego wsiąść, nigdy nie będzie na to za późno. Jeszcze nigdy w historii Powiatu nie byliśmy tak blisko. Dość mówienia o tym co było – teraz czas na pracę, trudną, mozolną ale miejmy nadzieję na koniec dającą ogromną satysfakcję.

Chętnych do wbijania łopat nie brakowało. Za łopaty chwycili zarówno zwolennicy jaki i sceptycy tego przedsięwzięcia. To przełomowy moment w historii tej inwestycji, której każdy z obecnych chciał okazać poparcie, w tym momencie jest ona najważniejsza dla Powiatu Wolsztyńskiego.

Ważność tej sprawy wielokrotnie podkreślano podczas spotkań i sesji. Dużą odpowiedzialnością wykazały się samorządy gminne podejmując uchwały i za nimi idące umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wspomnianą inwestycję i jest to ewenement w skali naszego kraju.

rozbudowa szpitala w Wolsztynie2

Na rozbudowę szpitala Gmina Wolsztyn przekaże 5 milionów złotych, Gmina Siedlec i Przemęt po 1 milionie, a Samorząd Powiatowy 3,5 miliona złotych. Świadczy to o wysokiej świadomości Radnych o powadze sytuacji.

Nasz szpital rozbudujemy i będzie służył pacjentom, nie tylko z naszego powiatu, przez wiele lat. Dlatego wszystkim zależy na tym, aby wybudować go i dostosować do wymogów ministerialnych z 2012 r. nie tylko po to aby utrzymać kontrakt na obecnym poziomie ale przede wszystkim po to aby zapewnić godne warunki pobytu i leczenia pacjenta w szpitalu, a personelowi godne warunki pracy. O tym jak ważna to sprawa dla pracowników szpitala świadczyła ich obecność podczas uroczystości, to oni z największą niecierpliwością będą obserwować postępy prac przy budowie ich zakładu pracy, którym jest nasz szpital. Nadszedł taki moment kiedy wszystkim przez myśl przechodzą słowa piosenki – może z poprzedniej epoki – „… niech się mury pchną do góry…”

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie