Wolsztyn – UWAGA: Zmiany w organizacji ruchu w okresie święta Wszystkich Świętych

W związku z dniem „Wszystkich Świętych” przedstawiamy obowiązujące zmiany w organizacji ruchu, jakie obowiązywać będą w dniach od 29 października do 2 listopada…

wolsztyn-pZMIANA ORGANIZACJI RUCHU:

a) ul. Powstańców Wielkopolskich znak B-36 „zakaz zatrzymywania” na odcinku od ulicy Żegockiego do Nowej (dwustronnie), na odcinku od ulicy Krętej do Cichej, (na odcinku od Nowej do dr. 32 znak B-36 powtórzony zostanie po  lewej stronie ulicy),

b) ul. Słoneczna znak B-36 „zakaz zatrzymywania” obustronnie na odcinku od Krętej do Garbarskiej, na odcinku od progu zwalniającego do Garbarskiej po stronie budynków jednorodzinnych, (znak powtórzony zostanie po lewej stronie)

c) ul. Nowa znak D-3 „droga jednokierunkowa”,w kierunku od ul. Lipowej do ul. Powstańców Wielkopolskich, dozwolony postój po lewej stronie ulicy, znak B-36 „zakaz zatrzymywania” po prawej stronie ulicy.

d) ul. Lipowa znak B-36  „zakaz zatrzymywania” po obu stronach jezdni – na odcinku od ulicy Nowej do Słowackiego.

W związku z bliską lokalizacją  parkingu przy ul. Komorowskiej z cmentarzem zasygnalizowane zostaną znakami D-18  „ PARKING”  zjazdy na  parking, w następujących miejscach:

  • skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Komorowską (skierowanie w kierunku parkingu  przy Komorowskiej)
  • skrzyżowanie dr. 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich jadąc od Zielonej  Góry  po  prawej stronie znak D-18  ze strzałką  na wprost
  • skrzyżowanie dr. 32 z ul. Lipową jadąc od Zielonej  Góry  po  prawej stronie znak D-18  ze strzałką  na wprost
  • skrzyżowanie ul. Powstańców Wlkp. z ul. Krętą, (skierowanie w kierunku parkingu  przy Komorowskiej)

Policjanci apelują do kierowców, by parkowali swe pojazdy na największych parkingach zlokalizowanych nieco dalej od nekropolii. Pozwoli to na utrzymanie płynności ruchu w okolicach cmentarzy i ograniczy liczbę sytuacji kolizyjnych podczas poszukiwania miejsca do zaparkowania na najbliżej położonych ulicach.

 POLICJANCI KIERUJĄ RUCHEM !
Kierujący pojazdami, a także piesi powinni pamiętać, że tradycyjnie też nastąpią zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe oraz stosować się do wszystkich poleceń policjantów, którzy w tych dniach w najbardziej newralgicznych punktach podejmą ręczne kierowanie ruchem.

Przypominamy postawy policjanta i światła, którym te postawy odpowiadają:

syglalizacja– Gdy policjant stoi PRZODEM LUB TYŁEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła czerwonego – ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE,
– Gdy policjant stoi BOKIEM do naszego kierunku jazdy – to taką postawę można przyrównać do światła zielonego – MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE,
– Gdy policjant stoi przodem, tyłem lub bokiem do naszego kierunku jazdy z PODNIESIONĄ RĘKĄ – to taką postawę można przyrównać do światła żółtego – NIE MOŻNA WJECHAĆ NA SKRZYŻOWANIE, A POJAZDY KTÓRE WJECHAŁY MUSZĄ SKRZYŻOWANIE OPUŚCIĆ.

Podobnie zachować muszą się piesi: postawa policjanta BOKIEM – IDŹ, PRZODEM LUB TYŁEM – STÓJ

Źródło: KPP Wolsztyn