Wolsztyn – Zmarł Tomasz Hibner – emerytowany Komendant Straży Miejskiej w Wolsztynie

W dniu 22 września 2016r. zmarł nagle emerytowany Komendant Straży Miejskiej w Wolsztynie Tomasz Hibner. Tomasz Hibner był zatrudniony na stanowisku Komendanta od 1 kwietnia 1996r. do 30 kwietnia 2015r.

W swojej pracy charakteryzował się rzetelnością i skrupulatnością, a w stosunku do współpracowników wsparciem i wyrozumiałością. Zawsze był wrażliwy na ludzką krzywdę i chętnie brał udział w działalności prospołecznej. Przez wiele lat pełnił funkcję kuratora sądowego i ławnika sądowego. Czynnie brał udział w zabezpieczaniu meczy KPR Wolsztyniak oraz społecznie działał w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Przez 20 lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Wolsztyn.

Uhonorowany m.in.:
– Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
– Odznaką za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego,
– Medalem Pięćdziesięciolecia Towarzystwa Kultury Fizycznej za Zasługi dla Ludowych Zespołów Sportowych,
– Srebrną Odznaką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
– Złotą Odznaką Pięćdziesięciolecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Kilka dni temu odebrał Srebrny Medal Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

0092_nekrolog

Źródło: Urząd Miejski w Wolsztynie