Wolsztyn112 – Mieszkańcy zgłosili 233 zagrożenia w powiecie! Kolejne konsultacje w sprawie Krajowej Mapy Zagrożeń

W ubiegły piątek w Wolsztynie odbyła się kolejna konsultacja społeczna w sprawie Map Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczenie” w Wolsztynie. Wypracowane wnioski i sugestie wykorzystane zostaną podczas prac nad tworzeniem map w konkretnych obszarach …

337-154075

27.01.2017r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczenie” w Wolsztynie odbyły się kolejne na terenie powiatu wolsztyńskiego konsultacje społeczne, których tematem było tworzenie lokalnych map zagrożeń bezpieczeństwa.

Spotkanie poprowadzili dzielnicowy rejonu nr 1 st.asp. Dariusz Ptak oraz asp. Artur Lorenz zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prewencją kryminalną.

Zebranym przypomniano ideę oraz cel tworzenia map zagrożeń, wskazano też na obszary, które przedmiotowe narzędzie od kilku miesięcy z powodzeniem opisuje. Zebrani goście zostali zapoznani z obecną sytuacją zagrożeń na terenie powiatu wolsztyńskiego w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa oraz dane statystyczne. Policjanci przedstawili również obraz zgłoszeń, jakie wpłynęły do KPP w Wolsztynie od początku funkcjonowania Mapy na terenie Wielkopolski, czyli od jesieni ubiegłego roku.

W części spotkania przeznaczonej na dyskusję oraz składanie wniosków i sugestii głos przekazano przedstawicielom Zarządu SM „Zjednoczenie”. Uczestnicy spotkania wskazali obszary i zagadnienia, które ich zdaniem powinny znaleźć się na mapach. Zasugerowali również, aby podczas kolejnych spotkań możliwe było przeanalizowanie zgłoszeń dotyczących ulic, na których zlokalizowane są budynki należące do Spółdzielni.