Wolsztyn112 – Podczas prac ziemnych odkopano ludzkie szczątki w miejscowości Kaszczor!

W ostatnich dniach listopada 2016r., podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie Kaszczoru robotnicy odkopali ludzką czaszkę. Policjanci oraz biegli z zakresu antropologii zabezpieczyli miejsce odkrycia, przeprowadzili też jego oględziny. Prace ziemne wznowiono po trwających kilkadziesiąt godzin czynnościach, podczas których odkryto kolejne szczątki … 

image001

Funkcjonariusze Posterunku Policji z Przemętu podjęli w ubiegły poniedziałek interwencję w związku z informacją o odkopaniu ludzkich szczątków przez pracowników wykonujących na terenie Kaszczoru prace ziemne. Jak ustalono roboty prowadzone były na ulicy Pod Lipami. W ich trakcie wydobyto czaszkę dorosłej osoby.

Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów i poddane szczegółowym oględzinom. Następnego dnia wznowiono czynności z udziałem biegłych z zakresu antropologii.

Podczas prac ustalono, że najprawdopodobniej odkryte zostały pozostałości po funkcjonującym niegdyś w tym miejscu cmentarzu. W trakcie prowadzonych oględzin ujawniono także szczątki szkieletu dziecka. Pochodzą one prawdopodobniej z przełomu XVII i XVIII wieku. Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Źródło: KPP Wolsztyn