Wolsztyn112 – Wspólne szkolenie służb ratowniczych w Komendzie Powiatowej Policji

Wczoraj – 12 grudnia – w Sali Konferencyjnej KPP w Wolsztynie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele straży pożarnej, służby zdrowia i policji. Tematem szkolenia było współdziałanie służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do  omówienia wspólnych działań, jakie mundurowi realizowali w ostatnim czasie …

image013

12.12.2016r. w Sali Konferencyjnej KPP w Wolsztynie policjanci, strażacy  oraz ratownicy medyczni zorganizowali szkolenie, w trakcie którego omówili podejmowane w mijającym roku działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, zdarzeń drogowych, a także interwencji, gdzie udzielana była pomoc poszkodowanym.

image003

Celem szkolenia było podniesienie efektywności współdziałania służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz możliwość wymiany doświadczeń i określenia priorytetów ważnych dla przedstawicieli poszczególnych formacji. Mundurowi przypomnieli, jak istotna dla końcowego efektu podejmowanych działań jest synchronizacja wykonywanych czynności, właściwy przepływ i zakres przekazywanych informacji oraz realizacja zadań wynikająca z posiadanych kompetencji.

Spotkanie było również okazją do wskazania rozwiązań oraz inicjatyw, które mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

image008

Jak zgodnie stwierdzili wszyscy obecni, szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest składową wielu czynników, z których każdy jest równie istotny. W konsekwencji dbałość o jak najwyższy jego poziom spoczywać musi na każdej ze służb. Wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy mogą, i powinny być wykorzystywane do inspirowania lokalnych samorządów, a także mieszkańców powiatu do podejmowania działań i promowania zachowań podnoszących bezpieczeństwo na jak najwyższy poziom.

Źródło: KPP Wolsztyn