Września – 16 zastępów Straży Pożarnej zostało alarmowo wezwanych do nowej fabryki Volkswagena!

W piątek 21 października, 16 zastępów straży pożarnej zostało alarmowo zadysponowanych na teren fabryki Volkswagen Crafter w Białężycach, gdzie dokonano inspekcji gotowości operacyjnej oraz zapoznano druhów z zakładem.

01._alarmowanie

Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu m.in.:  sprawdzenie czasu alarmowego dojazdu poszczególnych zastępów do PPSIS (punktu przyjęcia sił i środków) zlokalizowanego na terenie fabryki, sprawdzenie stopnia przygotowania służby ochrony zakładu do przyjmowania i kierowania przybyłych pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej na teren VW, sprawdzenie wyposażenia osobistego ratowników, sprawdzenie uprawnień druhów do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz dowodzenia zastępem.

06._przed_remiza

Strażacy zapoznali się z: wyposażeniem Zakładowej Straży Pożarnej, urządzeniami przeciwpożarowymi zlokalizowanymi na terenie fabryki, zagrożeniami występującymi na terenie zakładu podczas prowadzonych procesów technologicznych.

Przygotowaną prezentację przedstawił Kierownik Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach VW – Pan Grzegorz Gralewicz.

09._wyklad

W ćwiczeniach uczestniczyło 76 strażaków z wszystkich jednostek OSP powiatu wrzesińskiego wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jednostka OSP Marzenin z gminy Września aspirująca do włączenia do systemu oraz funkcjonariusze zmiany służbowej I z JRG we Wrześni.

Źródło: KW PSP w Poznaniu, Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak, Zdjęcia: Zakładowa Straż Pożarna VW Crafter w Białężycach

http://naszawielkopolska.pl/?p=18534