Września – Udowodnili, że potrafią ratować ludzkie życie w ciężkich zimowych warunkach! Szacunek dla druhów z OSP!

W środę 15 lutego na zalewie wrzesińskim przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. Skierowane one były dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających podstawowy sprzęt do jego realizacji i wytypowanych do prowadzenia działań z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. 

Zajęcia praktyczne poprzedziły wykłady w siedzibie wrzesińskiej komendy, podczas których strażakom przekazano najistotniejsze informacje na temat:
• struktury lodu,
• udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie hipotermii,
• zasad BHP podczas ćwiczeń i akcji,
• sprzętu wykorzystywanego przy tego typu zdarzeniach,
• sposobów dotarcia do poszkodowanego oraz ich ewakuacji na brzeg.

Następnie uczestnicy szkolenia przemieścili się na plażę przy zalewie wrzesińskim, gdzie na zalodzonym akwenie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne.

W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z Miłosławia, Orzechowa, Pyzdr i Węgierek. Źródło: PSP Września, Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak, Zdjęcia: st. kpt. Rafał Zasada