Wybierasz się na Światowe Dni Młodzieży? Zapis koniecznie ten numer telefonu!

Od 19 lipca (godz. 10.00) do 3 sierpnia 2016 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zostanie uruchomiona infolinia dotycząca Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Ojca Świętego w Częstochowie.

Dzwoniąc pod numer 32 20 77 066 pielgrzymi z Polski oraz obcokrajowcy będą mogli uzyskać informacje na temat przebiegu oraz organizacji przedsięwzięcia.

Powyższy numer zostanie umieszczony na identyfikatorach wszystkich pielgrzymów rejestrowanych w diecezjach województwa śląskiego. Oczywiście służymy pomocą informacyjną również naszym obywatelom.

Do obsługi infolinii uruchomionych zostanie 10 stałych stanowisk, które będą dostępne całodobowo. Infolinia będzie obsługiwana łącznie przez 44 wolontariuszy, wśród których znajdują się osoby zaproszone do współpracy przez instytucje kościelne oraz studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego a także pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  Wielu spośród nich włada biegle kilkoma językami obcymi.

Warte podkreślenia jest, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego w  Katowicach jako jedyny ośrodek w kraju pozyskał do współpracy wolontariuszy posługujących się językiem portugalskim. Wśród ochotników znalazł się nawet jeden obywatel Brazylii, który płynnie posługuje się językiem polskim i portugalskim.

Wolontariusze obsługujący infolinię w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim będą się komunikować z pielgrzymami w następujących językach:

• j. angielski – 19 osób,
• j. niemiecki – 8 osób,
• j. francuski – 9 osób,
• j. hiszpański – 11 osób,
• j. włoski – 4 osoby,
• j. portugalski – 5 osób.

Wszyscy wolontariusze zostaną wszechstronnie przeszkoleni nie tylko pod względem sprawnej obsługi infolinii, ale także z zakresu pierwszej pomocy. Otrzymają również przygotowanie psychologiczne oraz praktyczne w zakresie komunikacji i udzielania informacji.

Źródło: MSWiA