Wycofanie produktu pn. „PL Kubek do kawy z melaminy „to go” z włóknami bambusa”

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – PL Kubek do kawy z melaminy „to go” z włóknami bambusa

Numer artykułu – 1087631

Numer partii – 71646971

Dystrybutor w Polsce – KIK Sp. z o.o., ul. Legnicka 21 a, 53-671 Wrocław

Zdjęcie produktu:

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Spółka Kik Sp. z o.o. wycofała kwestionowane produkty z sal sprzedaży we wszystkich sklepach i nie jest możliwy ich zakup przez konsumentów. Obecnie prowadzone jest dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.

źródło: gis.gov.pl