Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu: Sojabohnenpaste mit Gewürzen, 500 g z powodu wykrycia niedeklarowanej gorczycy

 

Zagrożenie:

Obecność w produkcie niezadeklarowanego składnika alergennego – gorczycy

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Sojabohnenpaste mit Gewürzen, 500 g

Producent – Sempio Foods Company, 51-9 Pil-Dong 1 Ga Jung-Ku, Seoul, Korea Południowa

Numer partii – 80828

Data minimalnej trwałości – 27.02.2020

 

 

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Niemiecki importer poinformował odbiorców o konieczności wycofania z obrotu wyżej wymienionego produktu o numerze partii 80828.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu w Polsce.

 

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią na gorczycę nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

źródło: gis.gov.pl