Wyróżnienie dla zbąszyńskiej biblioteki na ogólnopolskim Kongresie Bibliotek w „Fabryce Sztuki” w Łodzi

Wyróżnienie dla zbąszyńskiej biblioteki2

Zbąszyńska Biblioteka Publiczna istnieje już ponad 70 lat, ale dopiero od stycznia 2015 funkcjonuje w przestronnych, nowoczesnych wnętrzach zmodernizowanego budynku po starej przychodni przy ul. 17 Stycznia. Jednak nie tylko sam budynek sprawia, że czytelnicy chętnie odwiedzają to miejsce, ale też zespół ludzi, który tu pracuje. To pasja tych ludzi sprawia, że w zbąszyńskiej bibliotece dzieje się wiele, a pomysły tutaj realizowane inspirują innych.

17 listopada na ogólnopolskim Kongresie Bibliotek w „Fabryce Sztuki” w Łodzi kierownik Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, Anita Rucioch-Gołek, otrzymała wyróżnienie w V. ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla bibliotekarek im. Olgi Rok, który wspiera rozwój osobisty kobiet pracujących w bibliotekach publicznych. Wręczenie nagród odbyło się w ramach otwarcia Kongresu. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu oceniała zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami, ambicje i plany na przyszłość.

1Przyznanie takiego wyróżnienia dla szefowej zbąszyńskiej biblioteki to także wyróżnienie dla wszystkich zaangażowanych w budowanie wizerunku tej instytucji. To uznanie za pracę zespołu współpracowników, wolontariuszy, organizacji i instytucji współpracujących z biblioteką, a także dla sponsorów, grantodawców i lokalnych mediów, bez których wsparcia wiele inicjatyw nie miałoby takiego dobrego odbioru. To także wyróżnienie dla czytelników, bez których przychylności działania biblioteki nie miałyby większego odzewu, a których obecność motywuje bibliotekarki do podejmowania kolejnych wyzwań.

Tegoroczny Kongres Bibliotek, w którym, ze względu na przyznane wyróżnienie, wzięły udział bibliotekarki ze Zbąszynia, przebiegał pod hasłem: „Biblioteka to moja praca, moja zaangażowanie, moja pasja. Biblioteka to ja!”. Kongres jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek, przedsięwzięcia wspierającego biblioteki z małych miejscowości, które prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W czasie licznych prelekcji i warsztatów rozmawiano o: „rolach, które bibliotekarki i bibliotekarze pełnią na co dzień: o byciu aktywistką, liderem, menedżerką, trenerem, facylitatorką, powiernikiem, innowatorką, designerem, trendsetterką czy programistą” – jak piszą organizatorzy. Takie role pełni dziś nowoczesny bibliotekarz, a przyznane wyróżnienie udowadnia, że zbąszyńskie bibliotekarki świetnie się w tych rolach odnajdują.

GRATULUJEMY !!!