Zbąszyń – Przyjazny Android zajęcia

Przyjazny Android

1

Trwa druga edycja zajęć wprowadzających osoby powyżej 40 roku życia w świat urządzeń dotykowych. Kurs obsługi tabletów cieszy się sporym zainteresowaniem. Okazuje się, że ta technologia, zdawałoby się wszechobecna, jeszcze nie przez wszystkich jest postrzegana jako przyjazna. Zajęcia w bibliotece mają to zmienić.

Najpowszechniej i najchętniej wykorzystywanym przez producentów systemem operacyjnym jest android. Dlatego właśnie z nim zapoznają się uczestnicy kursu. Mają okazję uczyć się na tabletach, które Biblioteka Publiczna otrzymała od IKEA Industry Zbąszynek w ramach programu Zrównoważonego Rozwoju. Jego cel, zaangażowanie społeczne, doskonale koresponduje z jednym z celów biblioteki, jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Kursanci zapoznają się z androidem od podstaw, by móc poradzić sobie z personalizacją sprzętu, w przypadku, gdy zdecydowaliby się na korzystanie z urządzeń dotykowych. Sprawia to, że mogą nabywać i wymieniać smartfony czy tablety zgodnie ze swoimi potrzebami i zupełnie samodzielnie. Uczestnictwo w jednym cyklu zajęć (sześć godzinnych spotkań) daje umiejętności wystarczające do obsługi każdego sprzętu z systemem android. Tym samym, po ukończeniu kursu, jego uczestnicy będą potrafili korzystać z poczty elektronicznej na wszystkich posiadanych urządzeniach, prowadzić wideorozmowy oraz korzystać z aplikacji fabrycznych i samodzielnie zainstalowanych.

Spore zainteresowanie, głównie seniorów, do których przede wszystkim skierowana jest oferta, wskazuje, że tego typu przedsięwzięcia są potrzebne. Dzięki zajęciom pod okiem bibliotekarek, kursanci nabywają śmiałości w obcowaniu z tym sprzętem, nabywają wiary w swoje możliwości i zaprzyjaźniają się z androidem.

(tekst: Natalia Wawrzyńska, bibliotekarka prowadząca kurs)