Bezprawna ingerencja w Poznaniu

Pracownicy prowadzący termomodernizację budynku przy ul. Konarskiego zasłonili siatką dostęp do gniazd jerzykom. Po interwencji Eko Patrolu straży miejskiej siatka została zdjęta.

Budynek przy ul. Konarskiego z założoną siatką
Budynek przy ul. Konarskiego z założoną siatką

Okazało się, że osoby odpowiedzialne nie posiadają zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na tego rodzaju prace w okresie ochronnym ptasich gniazd. Strażnicy nakazali przerwanie prac i zdjęcie siatek osłonowych. Takie postępowanie jest przestępstwem – sprawa zostanie przekazana Policji.

Ważne!!

Zanim ocieplisz budynek sprawdź elewację budynku. W przypadku zasiedlenia budynku przez ptaki należy wystąpić z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień, umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień, umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Bez takiej decyzji gniazda ptaków objętych ochroną można usuwać z obiektów budowlanych i terenów zieleni od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Wzór wniosku dostępny jest w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawiehttp://warszawa.rdos.gov.pl/;

źródło: sm.poznan.pl