Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza wydatki miasta Poznań na reklamę! Chodzi o niebagatelną kwotę 2 milionów złotych!

Funkcjonariusze z poznańskiej delegatury CBA wszczęli kontrolę w Urzędzie Miasta Poznania. Kontrola dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowym zakresem kontroli objęto  siedem zamówień publicznych o łącznej wartości ponad 2 mln zł. udzielonych w ww. okresie przez Miasto Poznań spółce „JUST” sp. z o.o. sp. k. Przedmiotem zamówień było przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, w tym filmów publikowanych w internecie oraz billboard – ów dla Biura Promocji Miasta Poznania.