Dziki atakują Poznań – jak bezpiecznie uniknąć spotkania z tym zwierzęciem ?

Poznań otoczony jest kompleksami leśnymi, a Warta oraz liczne strumienie stanowią naturalne korytarze migracji zwierząt. Tak więc pojawienie się dzikiego zwierzęcia w pobliżu naszych posesji nie jest czymś wyjątkowym. Tylko w tym roku dyżurni straży miejskiej przyjęli od mieszkańców blisko 130 takich zgłoszeń.

autor: Agnieszka Macowicz, miejsce os. Armii Krajowej przy rondzie Żegrze, kwiecień 2019 r.
autor: Agnieszka Macowicz, miejsce os. Armii Krajowej przy rondzie Żegrze, kwiecień 2019 r.

Bezpieczeństwo

W parkach, na placach zabaw, w zaroślach pomiędzy blokami, słowem wszędzie tam, gdzie zwierzęta przebywają w otoczeniu zbliżonym do środowiska naturalnego, mogą pojawiać się  dziki, które poszukują pożywienia. Chociaż od wielu już lat, na terenie Poznania nie odnotowano przypadku agresywnego zachowania się dzików wobec ludzi, to w przypadku spotkania się z nimi należy zachować szczególną ostrożność, spokój i bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • do zwierząt nie zbliżamy się, a tym bardziej nie dotykamy ich. Robienie wspólnej fotografii może spowodować nieprzewidzianą reakcję zwierzęcia;
  • wyprowadzane na spacer psy należy bezwzględnie trzymać na uwięzi;
  • żadnego zwierzęcia nie wolno drażnić ani płoszyć. Takie zachowania ludzi mogą wywołać u zwierząt agresję.

Porządek

Natomiast wciąż jeszcze bardzo wiele zła, mimo licznych apeli, czynią osoby starające się dokarmiać zwierzęta, wyrządzając im w ten sposób prawdziwie „niedźwiedzią przysługę”. Zwierzęta zamiast unikać człowieka przyzwyczajają się do niego i w celu zdobycia pokarmu szukają z nim kontaktu. Na styku tych dwóch światów dochodzi do konfliktu. Należy pamiętać, ażeby pojemniki na odpady komunalne były zabezpieczone przed dostępem dla zwierząt, gdyż te bez trudu wyrzucą jego zawartość. Równie ważną zasadą jest prawidłowe postępowanie z odpadami zielonymi. Skoszoną trawę, liście drzew i inne odpady zielone należy gromadzić w zamykanych pojemnikach. Wyrzucone do pobliskiego lasu, z czasem są źródłem pożywienia dla dzików.

Zgłoszenia, interwencje

Rocznie dyżurni straży miejskiej przyjmują ponad 4 000 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zagrożeń stwarzanych przez zwierzęta. Najwięcej spraw dotyczy psów i dzików. Tylko w tym roku dyżurni przyjęli blisko 130 informacji o dzikach przebywających na terenach zurbanizowanych (w całym 2018 roku zgłoszeń takich było 634). Strażnicy weryfikują zgłoszenia mieszkańców, a zebrane informacje, takie jak wielkość stada czy kierunek przemieszczania się, przekazują do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tam też zapada decyzja o wysłaniu we wskazany rejon łowczego, który podejmuje konkretne działania mające na celu wyprowadzenie zwierząt do środowiska naturalnego.

źródło: sm.poznan.pl