Gniazdownicy w Polsce: 1,7 mln młodych Polaków wciąż mieszka z rodzicami

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), 1,7 miliona Polaków w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami, co stanowi 33% tej grupy wiekowej. Zjawisko to, zwane „gniazdownictwem”, dotyczy głównie mężczyzn i mieszkańców mniej zaludnionych obszarów. W miastach i aglomeracjach odsetek ten jest znacznie niższy.

GUS badał to zjawisko po raz pierwszy w 2018 roku, a najnowsze wyniki z 2022 roku pokazują niewielki spadek liczby gniazdowników z 36% do 33%. Definicja gniazdownika obejmuje osoby bez własnych dzieci, współmałżonka oraz te, które nie są po rozwodzie lub nie są wdowcami.

– Dużo więcej gniazdowników stanowią mężczyźni. W tej najwyższej kategorii wieku 34 lat dwa razy więcej jest mężczyzn gniazdowników niż kobiet – wyjaśnia Paweł Murawski z GUS.

Gniazdownictwo jest najbardziej powszechne w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim, gdzie odsetek wynosi około 40%. Najmniejszy odsetek zanotowano w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim, gdzie jest poniżej 30%.

Chociaż większość gniazdowników pracuje, to wśród nich jest więcej osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy opiekują się niepełnosprawnymi rodzicami. W 2022 roku, 5,9% gniazdowników miało niepełnosprawność, a co piąty miał rodzica z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zjawisko to jest bardziej powszechne na południu Europy, gdzie nawet połowa osób w tej grupie wiekowej mieszka z rodzicami. W krajach skandynawskich, młodzi dorośli opuszczają dom rodzinny znacznie wcześniej.

Przyczyny gniazdownictwa są różnorodne i obejmują czynniki kulturowe, ekonomiczne i społeczne. Wyższy poziom wykształcenia, przedłużające się kształcenie oraz późniejsze zawieranie małżeństw również wpływają na późniejsze opuszczanie domu rodzinnego przez młodych Polaków.

Źródło:newserie.pl