Konferencja „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia” otwiera drugą edycję kampanii promującej certyfikowaną żywność ekologiczną

27.06.2024r. odbyła się inauguracja drugiej edycji kampanii „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia”, której celem jest promocja certyfikowanej żywności ekologicznej. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli branży ekologicznej oraz firm badawczych, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Krystyna Radkowska oraz Michał Kapica, reprezentujący Polską Izbę Żywności Ekologicznej (PIŻE), przedstawili aktualną sytuację na rynku handlu ekologiczną żywnością. Podkreślili rosnące zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi oraz wyzwania, z jakimi boryka się branża.

Agnieszka Bujak z NIQ oraz Dawid Zieliński ze Stowarzyszenia Delta Partner omówili najnowsze trendy konsumenckie oraz perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wskazali na rosnącą świadomość ekologiczną wśród konsumentów oraz konieczność wsparcia i promocji lokalnych producentów żywności ekologicznej.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów na przyszłość, a także do podkreślenia znaczenia certyfikacji w budowaniu zaufania konsumentów do ekologicznych produktów. Organizatorzy podkreślili, że kampania „Przestaw się na eko – szukaj Euroliścia” ma na celu nie tylko edukację konsumentów, ale również wsparcie producentów w dążeniu do zrównoważonej i ekologicznej produkcji żywności.

Źródło informacji: Polska Izba Żywności Ekologicznej