Kościan – grupa „speed” w akcji

21 sierpnia br. kierowcy poruszający się drogami powiatu kościańskiego mieli okazję spotkać patrole ruchu drogowego działające w ramach grupy „Speed”. Wspólna akcja policjantów z kilku jednostek na terenie powiatu kościańskiego wywołała lekkie poruszenie wśród kierowców. Połączone służby będą kontynuowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz eliminowanie z dróg kierowców, którzy lekceważąco podchodzą do obowiązujących przepisów.

308-258038

308-258039 308-258040

Grupa „Speed” została powołana, żeby dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Policjanci dysponującymi nowoczesnymi radiowozami, studzą zapędy niektórych  kierowców, którzy nie stosują się obowiązujących przepisów. W działaniach przeprowadzonych w środę, udział wzięło 16 policjantów ruchu drogowego z kilku komend. Łącznie na drogi powiatu wyjechało 6 oznakowanych radiowozów oraz dwa nieoznakowane BMW. Policjanci pełnili służbę w różnych zakątkach powiatu. Można ich było spotkać na głównych ciągach komunikacyjnych, a także na bocznych drogach.

Mundurowi ukarali 60 kierujących mandatami za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Podczas działań, jeden kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej mimo znaków i sygnałów wydawanych przez policjantów jadących radiowozem. W wyniku podjętych działań zatrzymano kierowcę. Mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem mimo, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, a także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Każde z tych przestępstw jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

Drugi mężczyzna w chwili zatrzymania przebywał wspólnie z kierowcą, który uciekał przed policyjnym radiowozem. Okazało się że jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawiania wolności.

źródło: www.wielkopolska.policja.gov.pl