Miliardowe długi alimenciarzy: Rekordzista winien swoim dzieciom 973 tys. złotych

Według najnowszych danych BIG InfoMonitor, liczba osób zalegających z płaceniem alimentów wzrosła w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Natomiast rejestry KRD i ERIF BIG wskazują na spadki w liczbie zalegających dłużników. Różnice widoczne są także w wysokości zobowiązań alimentacyjnych, które w KRD i BIG InfoMonitor na koniec marca były wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy ERIF BIG zanotował spadek.

Długi alimentacyjne w liczbach

Jak wynika z danych KRD, aż 94% dłużników alimentacyjnych to mężczyźni, a ich przeciętny wiek mieści się w przedziale 46-55 lat. Rekordzistą jest 46-letni mieszkaniec Wielkopolski, który zalega swoim dzieciom 973 tys. złotych.

Ponadto, w sześciu województwach kwota zaległości alimentacyjnych przekracza miliard złotych. Najwyższe zadłużenie odnotowano na Mazowszu, gdzie wynosi ono blisko 2 miliardy złotych.

Trendy w długach alimentacyjnych

Analiza danych wskazuje na pewne trendy i różnice w zaległościach alimentacyjnych:

  1. Wzrost liczby dłużników: BIG InfoMonitor odnotował wzrost liczby osób zalegających z alimentami.
  2. Wysokość zobowiązań: W rejestrach KRD i BIG InfoMonitor zobowiązania alimentacyjne wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego.
  3. Spadek w ERIF BIG: ERIF BIG zanotował spadek zarówno liczby dłużników, jak i wysokości zobowiązań.

Województwa z największym zadłużeniem

W sześciu województwach zaległości alimentacyjne przekroczyły miliard złotych. Największe zadłużenie odnotowano na Mazowszu (blisko 2 miliardy złotych), co stanowi poważny problem społeczny i finansowy.

Demografia dłużników

Dane wskazują, że dłużnikami alimentacyjnymi są głównie mężczyźni w wieku 46-55 lat. Rekordzista, który zalega 973 tys. złotych, jest 46-letnim mieszkańcem Wielkopolski.

Podsumowanie

Problem zaległości alimentacyjnych w Polsce jest poważny, a jego skala rośnie. Miliardowe długi alimentacyjne, jak również demograficzne i geograficzne rozłożenie dłużników, wskazują na potrzebę skuteczniejszych rozwiązań i wsparcia dla osób, którym należą się alimenty.