Nowy Tomyśl – Napisali petycję do Burmistrza… Teraz przesłucha ich Policja?

Niedziela dzionek, 17 kwietnia 2016r., do Sołtysa wsi Róży (gm. Nowy Tomyśl), zawitali Policjanci. Jakież musiało być zdziwienie Sołtysa Pana Mieczysława Szczechowiaka, gdy funkcjonariusze poinformowali go o celu swej wizyty. Na wniosek Burmistrza Nowego Tomyśla Dr Włodzimierza Hibnera –  wszczęto postępowanie wyjaśniające odnośnie rzekomego sfałszowania podpisów pod petycją mieszkańców Róży.

Ależ zacznijmy od początku…

W niedzielę 21 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży (gm. Nowy Tomyśl). Wśród zaproszonych gości byli m. in. Starosta – Pana Ireneusz Kozecki, były Burmistrz – Pana Henryk Helwing oraz obecny Burmistrz Nowego Tomyśla – dr Włodzimierz Hibner. Podczas spotkania omawiano wiele kwestii dotyczących działania i funkcjonowania OSP.
Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak plany jakie ma obecny Burmistrz względem Świetlic Wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl, a co za tym idzie także siedzib Ochotniczych Straży Pożarnych…
http://naszawielkopolska.pl/?p=816

Pokłosiem zebrania, było napisanie i przekazanie 01.03.2016r. przez mieszkańców wsi pisma do Burmistrza Nowego Tomyśla, w którym nie zgadzają się z planami Włodarza odnośnie świetlic wiejskich i strażnic OSP.

http://naszawielkopolska.pl/?p=1164

Z informacji do których dotarliśmy wynika, że do Prokuratury w Nowym Tomyślu, wpłynęło pismo od Burmistrza Włodzimierza Hibnera sugerujące, iż podpisy pod pismem zostały sfałszowane.

Sprawa została skierowana do Powiatowej Komendy Policji w Nowym Tomyślu w celu przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie.

W kuluarach, nieoficjalnie mówi się, że jakiś mieszkaniec wsi podpisał w/w pismo za swoją żonę.