PILNE: ZAPŁACIMY WIĘCEJ ZA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A2 NA DOCINKU NOWY TOMYŚL-POZNAŃ-WRZEŚNIA-KONIN!

1 marca 2017 roku Autostrada Wielkopolska SA wprowadzi nowe stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady koncesyjnej A2 Nowy Tomyśl – Konin (150 km) dla pojazdów kategorii 1 (motocykle, samochody osobowe) oraz pojazdów kategorii 5 (pojazdy ponadnormatywne). Opłaty dla pojazdów osobowych i motocykli wzrosną o 2 grosze za jeden przejechany kilometr i wynosić będą 0,38 PLN za 1 km. Koszt przejazdu 106-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Świeckiem a Nowy Tomyślem nie zmieni się.

Zmiana stawek opłat za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem A2 będzie wprowadzona 1 marca 2017 roku o godz. 6.00 rano, po zakończeniu zimowych ferii szkolnych. Obowiązująca od tego dnia stawka za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, będzie wynosić:

  • Kat. 1 (motocykle i pojazdy osobowe) – 19 PLN brutto
  • Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) – 190 PLN brutto

Stawki opłat za pozostałe kategorie II-IV (samochody ciężarowe) pozostaną bez zmian.

Podwyżka opłat wynika z faktu, że A2 między Nowym Tomyślem a Koninem jest jedynym odcinkiem autostrady A2, który w pełni finansuje i utrzymuje się z pobieranych od kierowców opłat. W przeciwieństwie do autostrad publicznych, na których opłaty wnoszone przez kierowców pokrywają mniej niż 40% samych kosztów utrzymania, odcinek A2 Nowy Tomyśl – Konin nie jest dotowany z budżetu, ani zwolniony z podatku VAT. Konieczność spłaty zobowiązań, a także realizacji inwestycji związanych z utrzymaniem i rozbudową autostrady wymusza wprowadzanie podwyżek, aby pokryć realne koszty funkcjonowania autostrady – mówi Zofia Kwiatkowska, rzecznik prasowy AWSA.

Stawki za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest fakt, że w przeciwieństwie do autostrad publicznych, opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23% podatku VAT i nie mogą być w żaden sposób dotowane z budżetu państwa. Autostrada Wielkopolska SA oraz Autostrada Wielkopolska II SA każdego roku zasilają budżet państwa kwotą w wysokości blisko 300 mln PLN z tytułu podatków i innych opłat publiczno-prawnych.
Przychód z opłat, zgodnie z zapisami Umowy Koncesyjnej, w pierwszej kolejności przeznaczany jest na:

– bieżące zimowe i letnie utrzymanie autostrady w tym jej eksploatację,

– tzw. ciężkie utrzymanie (wzmocnienia nawierzchni, remonty i modernizacje),

– spłatę kredytów bankowychszaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków komercyjnych)

– nowe inwestycje

  • wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku Września – Konin
  • opracowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do rozbudowy obwodnicy Poznania (m.in. poszerzenia o trzeci pas ruchu 13 km odcinka obwodnicy od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, dobudowy i rozbudowy ekranów akustycznych)
  • przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy Obwodu Utrzymania Autostrady we Wrześni

Źródło: Autostrada A2