Podsumowanie długiego weekendu – Straż Miejska w Poznaniu

W minionym tygodniu dyżurni straży miejskiej przyjęli od mieszkańców 1053 zgłoszenia. Jak podkreślają strażnicy było spokojniej, ale mimo to pracy nie brakowało.

Radiowóz SMMP

Miniony tydzień upłynął pod znakiem zabezpieczeń uroczystości, zgromadzeń i imprez masowych. Większość patroli kierowana była do zabezpieczeń obchodów uroczystości związanych z Narodowym Świętem Trzeciego Maja, meczem piłki nożnej oraz biegiem Wings for Life. Nie brakowało także zgłoszeń od mieszkańców. Tradycyjnie najwięcej (662) dotyczyło złego parkowania, spożywania alkoholu (161) i zwierząt wymagających pomocy (79). Z ulic Poznania strażnicy zlecili odholowanie 58 pojazdów, które zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 13 z nich zostało usuniętych z trasy niedzielnego biegu. Zdecydowana większość interwencji strażników powodowanych niewłaściwym parkowaniem dotyczyła ścisłego centrum miasta. Tylko w tej części funkcjonariusze ukarali blisko 300 kierowców ignorujących podstawowe przepisy ruchu drogowego, a odpowiedzialnym za czystość przekazali 15 uwag. Warto też wspomnieć o 42 ukaranych za niszczenie zieleni (najwięcej przy Ogrodzie Botanicznym), czy o licznych interwencjach wobec osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem (21 osób, po konsultacji z zespołem ratownictwa medycznego, przewieziono do ODON).

O bezpieczeństwo mieszkańców dbali także operatorzy monitoringu miejskiego. Policji i straży miejskiej przekazali  do realizacji ponad 100 interwencji, które zakończyły się skutecznym działaniem służb.

W minionym tygodniu straznicy aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych – w trakcie majówki w Botaniku, funkcjonariusze zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi, zebrali 10,8 l tego cennego leku.

źródło : sm.poznan.pl