Polacy chcą dbać o środowisko – potrzebują wsparcia, edukacji i narzędzi

Dla większości Polaków ochrona środowiska jest priorytetem, a 73% z nich obawia się o dostępność żywności w wyniku zmian klimatycznych. 42% Polaków wybiera marki zaangażowane w ochronę środowiska. Badania przeprowadzone przez IQS wskazują na potrzebę szeroko zakrojonej edukacji i zaangażowania biznesu w ochronę przyrody. Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, realizowany od 13 lat, odpowiada na te potrzeby. W tym roku program, oprócz działań edukacyjnych, zachęca konsumentów do sadzenia kwiatów przyjaznych pszczołom, aby wspólnie osiągnąć cel posadzenia ponad miliona kwiatów.

Polacy chcą chronić środowisko i aktywnie podejmować działania w tym kierunku. 93% obywateli uważa, że środowisko naturalne i przyroda są ważne. 73% ankietowanych jest przekonanych, że ich indywidualne działania mogą wpłynąć na ochronę środowiska, choć w młodszych grupach wiekowych to przekonanie jest mniej powszechne. Tyle samo osób obawia się, że zmiany klimatyczne mogą prowadzić do niedoborów żywności.

Bioróżnorodność jest kluczowa dla równowagi ekosystemów, a populacje owadów zapylających, w tym pszczół, odgrywają w tym ważną rolę. Prof. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podkreśla, że pszczoły są niezastąpione w zapylaniu roślin, co ma kluczowe znaczenie dla produkcji wielu produktów spożywczych. W umiarkowanych klimatach około 78% roślin jest zapylanych przez zwierzęta, głównie przez pszczoły. Produkcja roślin zależnych od zapylaczy wzrosła o 300% w ciągu ostatnich 50 lat.

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli pszczół i zachęcanie do konkretnych działań na rzecz ich ochrony. W ramach tegorocznej edycji programu, marka Kujawski zaprasza konsumentów do sadzenia kwiatów przyjaznych pszczołom poprzez dedykowany konkurs.

Ankieta wykazała, że 42% Polaków wybiera marki zaangażowane w ochronę środowiska. Najczęstsze działania podejmowane przez Polaków w ciągu ostatnich pięciu lat to segregacja śmieci (78%), oszczędzanie wody (72%) i energii (70%), oraz ograniczanie marnowania żywności (67%). Polacy oczekują większych zachęt do angażowania się w ochronę środowiska i uważają, że firmy spożywcze powinny być w to bardziej zaangażowane.

Chociaż 62% Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony pszczół, wielu z nich nie wie, które kwiaty są dla nich przyjazne. Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” pomaga w edukacji i daje narzędzia do podejmowania indywidualnych działań. Tegoroczny konkurs zachęca do sadzenia kwiatów bogatych w nektar i pyłek, aby wspólnie posadzić ponad milion kwiatów.

Aż 69% ankietowanych uważa pszczoły za zwierzęta wymagające największej ochrony, a 75% wyraża sympatię wobec tych owadów.

Sławomir Kozłowski, Senior Brand Manager marki Kujawski, podkreśla potrzebę zwiększania edukacji na temat pszczół, szczególnie wśród młodszych grup wiekowych i osób z niższym wykształceniem. Konkurs, trwający od 1 lipca do 11 sierpnia, zachęca do sadzenia kwiatów i rejestrowania ich za pomocą formularza na stronie internetowej programu. Na stronie dostępne są również informacje o pszczołach i przyjaznych im roślinach.

Źródła:

1. Badanie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” przeprowadzone przez IQS na zlecenie marki Kujawski w kwietniu br., CAWI, próba reprezentatywna N=1000, wiek 18-65 l.)

Źródło informacji: pomagamypszczolom.pl