Polacy wciąż boją się zgłaszać mobbing: drastyczny spadek skarg do PIP

Mimo rosnącej świadomości społecznej na temat mobbingu, Polacy wciąż obawiają się oficjalnie zgłaszać takie przypadki. Jak wynika z danych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy (GIP) Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w pierwszym kwartale 2024 roku do PIP wpłynęło 255 skarg dotyczących działań mobbingowych. To o 20,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich skarg było 322.

Drastyczny spadek skarg

Z danych GIP PIP wynika, że większość skarg, które wpłynęły w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku, była podpisana – było ich 245. To jednak znacząco mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku, kiedy skarg było 322. Co więcej, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła 231 czynności kontrolnych, co stanowi spadek o 21,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, kiedy takich czynności było 295.

Faktyczna skala zjawiska

Eksperci są zgodni, że te dane nie odzwierciedlają faktycznej skali zjawiska mobbingu w polskich firmach. Zauważają, że pracownicy wciąż boją się oficjalnie zgłaszać tego typu zachowania. Obawy przed odwetem ze strony pracodawcy, utratą pracy, czy wykluczeniem z zespołu sprawiają, że wiele przypadków mobbingu pozostaje niezgłoszonych i nierozwiązanych.

Skąd wynika lęk przed zgłaszaniem mobbingu?

Lęk przed zgłaszaniem mobbingu wynika często z braku zaufania do instytucji, które powinny chronić pracowników. Pracownicy obawiają się, że zgłoszenie nie przyniesie żadnych rezultatów lub że sprawa zostanie zbagatelizowana. Dodatkowo, w wielu firmach istnieje silna hierarchia i kultura milczenia, która utrudnia otwarte mówienie o problemach.

Potrzeba zmian

Aby skutecznie walczyć z mobbingiem w miejscu pracy, potrzebne są zmiany systemowe. Konieczne jest wprowadzenie bardziej skutecznych mechanizmów ochrony pracowników, które zapewnią anonimowość i wsparcie dla osób zgłaszających mobbing. Ważne jest również edukowanie pracowników i pracodawców na temat mobbingu oraz promowanie kultury otwartości i wzajemnego szacunku w miejscach pracy.

Podsumowanie

Spadek liczby skarg dotyczących mobbingu do PIP jest alarmującym sygnałem, który wskazuje na to, że problem ten jest wciąż obecny, lecz pracownicy obawiają się go zgłaszać. Konieczne są działania na rzecz poprawy ochrony pracowników i zachęcania ich do zgłaszania przypadków mobbingu. Tylko w ten sposób można skutecznie zwalczać to zjawisko i tworzyć zdrowe, bezpieczne środowisko pracy.

źródło:mondaysnews.pl