Polak potrafi! ITD krok po kroku ujawnia fałszerstwa polskich kierowców!

Jeśli jakiś właściciel firmy przewozowej, albo kierowcy, myślą, że mogą zafałszować elektroniczne wskazania rejestratorów na pokładzie swych pojazdów i oszukać inspektorów transportu drogowego, to polecamy opis wykrywania tego procederu.

24 sierpnia na autostradzie A2 przy Miejscu Obsługi Podróżnych w Gołuskach w kierunku na Warszawę, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik samochodowy marki Volvo wraz z naczepą marki Knapen. Zgodnie z okazanym wypisem z licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego oraz międzynarodowym listem przewozowym CMR wynikało, że kierowca wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy odpadów (kod B3010 – plastik) o wadze 14580 kg z Danii do Polski.

20170907_01

Podczas kontroli zostały sporządzone wydruki z karty kierowcy i tachografu pojazdu, na podstawie których stwierdzono, że kierowca do momentu zatrzymania do kontroli drogowej rejestrował na swojej karcie kierowcy oraz na urządzeniu rejestrującym, tachografie, aktywność kierowcy jako odpoczynek i przerwę, zamiast jako czas prowadzenia pojazdu. Wydruki załączono do akt sprawy jako materiał dowodowy.

Kierowca wyjaśnił, że wyłączenia tachografu dokonał zdalnym pilotem, a w zamian podczas prowadzenia pojazdu mógł rejestrować na swojej karcie i w pamięci tachografu swoją aktywność w postaci przerwy czy też odpoczynku. Dokonano więc krótkiego przejazdu pojazdu ciężarowego, żeby udokumentować na kamerze zasady działania wyłącznika.

20170907_03

Kierowcy nakazano udanie się na serwis tachografów i zdemontowanie niedozwolonego urządzenia wmontowanego w instalację pojazdu. Podczas szczegółowej kontroli tachografu wraz z impulsatorem skrzyni biegów (nadajnikiem), stwierdzono podłączenie niedozwolonego urządzenia dodatkowego (czarnej skrzynki) umieszczonego w środkowej części pojazdu przy skrzynce z bezpiecznikami, a odpowiedzialnego za wyłączenie drugiego sygnału z układu ABS. Niedozwolone urządzenie było połączone z instalacja elektryczną pojazdu i zostało zatrzymane do akt sprawy jako materiał dowodowy.

20170907_04

Ponadto stwierdzono zamontowanie niedozwolonego urządzenia w przetwornik (nadajnik) umieszczony w skrzyni biegów. Po otwarciu przetwornika okazało się, że w płytkę elektryczną zostało zamontowane dodatkowe urządzenie elektryczne. Dodatkowa instalacja powodowała przerwanie sygnału ruchu pojazdu otrzymywanego z tego przetwornika. Wyłączenie i włączenie było sterowane za pomocą tego samego zdalnego pilota.

Stwierdzono, że kierowca za pomocą przycisku zdalnego pilota dokonywał jednoczesnego wyłączenia sygnału z przetwornika ruchu pojazdu oraz drugiego niezależnego sygnału z układu ABS, gdzie w przeciwnym razie zostałby wyświetlony komunikat na tachografie o „konflikcie ruchu”. Przetwornik został zatrzymany do akt sprawy jako materiał dowodowy.

W celu usunięcia naruszenia kierowca zlecił serwisowi tachografów przeprowadzenie ponownego sprawdzenia (kalibracji) urządzenia rejestrującego.

20170907_05

Kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 2 tysięcy złotych, a nałożona kara na polskie przedsiębiorstwo wykonujące przewóz wyniosła 6 tysięcy złotych. Dodatkowo koszt serwisu i naprawy tachografu obliczono na około 2 tysiące złotych.